Εγγραφή

 • 1. Προσωπικά Στοιχεία

 • Απαιτούνται τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
 • 2. Επιλέξτε τον τύπο συνδρομής σας

  ✓ Το έντυπο έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σας

  * Ισχύει μόνο για κατοίκους Ελλάδας.
  ✓ Πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του τεύχους (flipbook)

  ✓ Πλήρης πρόσβαση στο περιεχόμενο του website
  ✓ Το έντυπο έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σας

  ✓ Πλήρης πρόσβαση στο περιεχόμενο του website και στην ηλεκτρονική έκδοση του τεύχους (flipbook)

  ✓ Προσκλήσεις σε ομιλίες, εγκαίνια, επισκέψεις σε εργαστήρια κ.ά.

  * Ισχύει μόνο για κατοίκους Ελλάδας.
  • 3. Στοιχεία πληρωμής

Εργαστήριο Συντήρησης & Αποκατάστασης